Ejektory

Ejektory jsou aparáty určené k přepravě, směšování a ke kompresi plynů a kapalin. Bývají použity v jednostupňovém nebo vícestupňovém provedení v téměř všech procesech, které probýhají za vakua. Jako hnací médium se ve většině případů používá vodní pára nebo voda.

Výhody ejektorů

K hlavním výhodám ejektorů patří:

  • jednoduchá konstrukce
  • minimální opotřebení (vzhledem k tomu, že ejektory neobsahují pohyblivé části)
  • korozní odolnost díky vhodné volbě materiálu
  • jednoduchá údržba
  • jednoduchá obsluha
  • malé prostorové nároky na instalaci
  • neomezená možnost použití v prostoru s nebezpečím výbuchu

Parametry ejektorů

  • tlak na sání: až 1 mbar(a)
  • odsávané množství: až 250 kg/h